poladwurnikwww

Portrait of the paintress Pola Dwurnik for Lampa no. 9-10/2014.